BIOWET Insectin 50g

Producent: Inni

5909997019888

Proszek do podania na skórę dla psów i gołębi, stosowany do zwalczania inwazji ektopasożytów (pchły, kleszcze, wszoły, obrzeżki)

 • Opis
 • Opinie

Proszek do podania na skórę dla psów i gołębi, stosowany do zwalczania inwazji ektopasożytów (pchły, kleszcze, wszoły, obrzeżki).

Zawartość substancji czynnej i innych substancji:
- Permetryna (jako permetryna cis/trans 25:75) 10 mg/g

WSKAZANIA LECZNICZE:
- Insectin przeznaczony jest do zwalczania inwazji ektopasożytów: pcheł i kleszczy u psów oraz wszołów i obrzeżków u gołębi.

PRZECIWWSKAZANIA:

 • Nie stosować u szczeniąt  poniżej 12 tygodnia życia.
 • Nie stosować u suk karmiących.
 • Nie stosować  u gołębi poniżej 1 miesiąca życia.
 • Nie stosować u kotów. Produkt może wywołać u kotów ciężkie działania niepożądane, włącznie ze śmiercią, dlatego nie należy dopuszczać do kontaktu z produktem. Jeżeli psy i koty są trzymane razem, należy je izolować od siebie przez 72 godziny od leczenia. Należy upewnić się, że kot nie wylizuje sierści leczonego psa. Jeśli to nastąpi, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc do lekarza weterynarii.
 • Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

 • U psów rzadko występują niepożądane objawy uboczne, które manifestują się ślinotokiem, wymiotami, biegunką, umiarkowanymi drżeniami mięśniowymi oraz nadpobudliwością przechodzącą w stan depresji.
 • Ptaki są mało wrażliwe na działanie permetryny. Objawy niepożądane związane z pobudzeniem układu nerwowego zdarzają się wyjątkowo rzadko.
 • O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA I SPOSÓB PODANIA:

 • Mały pies: 5–10 g,
 • Średni pies: 10–15 g,
 • Duży pies: 15–20 g,
 • Gołąb: 1–2 g,

10 aplikacji – potrząśnięć odwróconym pojemnikiem oznacza naniesienie na skórę 2,5 –3,0 grama produktu.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO DAWKOWANIA:

 • Produkt stosować zewnętrznie na skórę.
 • Produktem należy posypać całe ciało zwierzęcia, rozchylając sierść lub pióra aby dotarł do skóry.
 • Unikać posypywania proszkiem okolic oczu, uszu, nosa i pyska zwierząt. Produkt należy pozostawić na kilka godzin a następnie wyczesać sierść.
 • Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu należy wymienić posłanie zwierzęcia. Zabieg należy powtórzyć po 2-3 tygodniach.

Okres karencji
- Pies – nie dotyczy.
- Nie stosować u gołębi, których tkanki są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

SPECJALNIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA:

 • Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 250C.
 • Przechowywać z dala od żywności dla ludzi i paszy dla zwierząt.
 • Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

 • Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
 • Nie wcierać produktu w skórę zwierząt.
 • Dla uzyskania optymalnego efektu eliminacji pcheł zalecane jest zastosowanie odpowiedniego środka owadobójczego w miejscu przebywania psów (dezynsekcja posłania, budy itp.). Zalecane jest także jednoczesne zwalczanie pcheł u wszystkich zwierząt utrzymywanych razem.

Specjalne środki ostrożności  dotyczące stosowania u zwierząt:

 • Nie dopuszczać do zlizywania produktu.
 • W czasie wykonywania zabiegu chronić oczy zwierząt.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

 1. Zabieg powinien być wykonywany poza pomieszczeniem mieszkalnym.
 2. Należy unikać nadmiernego pylenia i wdychania produktu.
 3. W czasie wykonywania  zabiegów stosować ogólnie przyjęte środki ostrożności postępowania z preparatami pasożytobójczymi, w szczególności zaleca się używanie rękawic i  masek ochronnych. Unikać kontaktu z oczami.
 4. Po zabiegu umyć ręce. Po przypadkowym kontakcie produktu ze skórą lub błonami śluzowymi należy niezwłocznie przemyć zanieczyszczone miejsce czystą wodą.
 5. Chronić dzieci przed kontaktem z produktem i leczonym zwierzęciem.
 6. Nie należy pozwalać zwierzętom, u których zastosowano produkt na zabawę z ludźmi, w szczególności z dziećmi, do czasu usunięcia produktu z powierzchni ciała.
 7. Osoby o znanej nadwrażliwości na permetrynę powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

Inne środki ostrożności:
Nie należy pozwalać leczonym psom zanurzać się w zbiornikach wodnych przez co najmniej 3 tygodnie od podania produktu.

Ciąża i laktacja:
Nie stosować w okresie ciąży i laktacji.

Nieśność:
Nie stosować w okresie nieśności.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Nieznane.

Przedawkowanie (objawy, sposób postepowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki) jeżeli konieczne:

 • W razie przedawkowania preparatu należy podjąć intensywne leczenie objawowe, ponieważ nie istnieje swoiste antidotum.
 • Zaleca się podanie leków o działaniu uspokajającym, przeciwdrgawkowym (diazepam, pentobarbital, propofol) i miorelaksacyjnym.
 • Należy uzupełnić płyny przez podanie krystaloidów (fizjologicznego roztworu chlorku sodu lub płynu wieloelektrolitowego).
 • Zaleca się również kąpiel zatrutego zwierzęcia w letniej wodzie z dodatkiem łagodnych detergentów w celu zmycia pozostających na skórze resztek permetryny.

Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonano badań zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

- Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
- Produkt leczniczy weterynaryjny silnie toksyczny dla pszczół, ryb, skorupiaków.
- Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
- O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Inne informacje
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Wielkość opakowania
50g.

Okres ważności
2 lata

Wydawany bez przepisu lekarza – OTC.
Do podawania przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia.

Napisz opinię

BIOWET Insectin 50g

BIOWET Insectin 50g

Proszek do podania na skórę dla psów i gołębi, stosowany do zwalczania inwazji ektopasożytów (pchły, kleszcze, wszoły, obrzeżki)

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

  Zamów w ciągu:
  a dzisiaj wyślemy paczkę!

  Zamów teraz:

  30,90 zł

  + -

  +55 zoozonków

  To jest najniższa cena w ciągu 30 dni

  Wyświetl historyczną cenę produktu

  Historyczna cena produktu

  BIOWET Insectin 50g

  Najniższa cena produktu z dnia

  To jest najniższa cena w ciągu 30 dni

  Dostępność brak

  Dostawa: od 12,90 zł

  Chcesz kupić produkt w naszym sklepie stacjonarnym? Zadzwoń i sprawdź jego dostępność

  Kontakt do sklepu

  Sklep Konstantynów Łódzki - Magazyn

  42 235 16 66

  Sklep Łódź - Tuszyńska

  512 645 057

  Sklep Łódź - Bratysławska

  42 298 99 10

  Sklep Łódź - Galeria Nowosolna

  42 942 00 80

  Sklep Łódź - Gojawiczyńskiej

  733 150 050

  Sklep Ksawerów

  575 043 088

  FB